EU-rapporten

I rapporten konkluderer EU med at brukere av radioutstyr tilkoblet internett trenger større rettslig beskyttelse for å forhindre at andre får tilgang til og tar kontroll over utstyr. Tilstrekkelig beskyttelse kan i mange tilfeller oppnås gjennom å stille krav til autentisering og kryptering. 

Det anbefales derfor å stille krav i radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU, RED). Dersom EU-kommisjonen bestemmer seg for å stille slike krav, vil det bety at produsenter av radioutstyr må sørge for at kravene er oppfylt før utstyret kommer på markedet i Norge og resten av EØS-landene. 

Nkom følger opp i Norge

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) følger opp prosessen videre fra norsk side gjennom deltakelse i RED EG, som er EU-kommisjonens ekspertgruppe knyttet til radioutstyrsdirektivet. 

Flere produkter med radiokommunikasjon

Den teknologiske utviklingen innebærer at flere produkter inkluderer mulighet for radiokommunikasjon og kan kobles mot internett. Eksempler på dette er smartklokker, leketøy, smarthussystemer og husholdningsprodukter.  

Bakgrunnen for utredningen fra EU-kommisjonen er nye problemstillinger knyttet til datasikkerhet og personvern. Når andre enn brukeren får tilgang til utstyr eller nett kan dette misbrukes. Det har også vært flere tilfeller der produkter som er koblet til internett er blitt hacket og brukt i dataangrep for å ramme servere, bedrifter eller organisasjoner. Deler av internett har også blitt rammet av slike hendelser.