Bakgrunnen for at Nkom gjennomførte testen var henvendelser fra forbrukere som mistenkte at mobiloperatører tok betalt for mer datatrafikk enn det som ble benyttet. 
Testene omfattet 16 abonnement (SIM-kort) fra 8 forskjellige mobiloperatører på privat- og bedriftsmarkedet. Alle de tre netteierne ble testet, det vil si Telia, Telenor og Ice. I tillegg ble Telenors selskap Talkmore og Telias merkevarer Phonero og Onecall testet, samt Happybytes og Chillimobil som er uavhengig tjenesteleverandører i henholdsvis Telenors og Telias mobilnett. 

Entydig svar

Det er noe variasjoner i hvordan aktørene selv rapporterer dataforbruk til sine kunder. Avrunding varierer for eksempel noe, uten at dette gir vesentlige utslag. Det er også noe variasjon i hvor hyppig aktørene oppdatere dataforbruket til kundene på for eksempel Minside. 

— Testene indikerte ikke systematiske målingsfeil hos noen av tilbyderne som var omfattet, hverken for opplastning eller nedlastning av mobildata. Forbrukere og bedriftskunder kan være trygge på at de faktisk får den mobiltrafikken de betaler for, uavhengig om de er kunde hos en netteier eller en tjenesteleverandør, sier Inger Vollstad som er seksjonssjef for Marked og tjenester i Nkom.

Slik gjorde vi testen:

  • Vi testet 4 definerte datamengder, 2GB/1GB/500MB/10MB, i 6 forskjellige tester. 
  • Vi fant små variasjoner i resultatene knyttet testmetodikk og avrunningsmarginer,
  • Ingen resultater skiller seg ut verken positivt eller negativt.
  • Overforbruk ble ikke testet
  • Testen er gjennomført på mobilt bredbånd. 
  • Kommunikasjonen til basestasjonen/operatøren er målt ut fra summen av datatrafikken og sammenholdt denne med tilbydernes fakturering.
  • Testen ble gjennomført i august 2022