Dette har sammenheng med at aktørene som tilbyr bredbånd via fiber, også tilbyr TV. Det er vanlig at kunden kjøper en pakke med både internett og TV, selv om dette ikke lenger er like tett sammenbundet som tidligere. Antall kabel-TV-abonnement fortsetter å gå ned, og det samme gjelder TV via satellitt. Det er også en liten nedgang i antall betalte abonnement i bakkenettet.

Ved utgangen av 2018 var det totalt over 2,2 millioner TV-abonnement i Norge. Det er 28 000 færre enn ett år tidligere. Strømmetjenester som for eksempel Netflix og HBO er ikke inkludert i disse tallene.