— Vi har stor forståelse for at det er vanskelig for mange i den krevende situasjonen flere befinner seg i de flom- og rasrammede områdene. Vi ser at ekstremværet utfordrer både strømnett og ekomnett i tillegg til at vei og jernbane rammes. Nkom har hevet beredskapen, og samtidig bedt ekomaktørene om å si fra dersom de opplever små eller større hendelser som påvirker tilgang til internett og mobiltelefoni, sier sikkerhetsdirektør i Nkom, Elise Lindeberg.

Elise Lindeberg 3.jpg


— Nkom får rapporter om at det er flere områder som har mangelfullt eller helt bortfall av internett- og mobiltilgang. Både Telenor, Telia og Ice er i beredskap og jobber for å rette feilene, men det er utfordrende fremkommelighet for å inspisere skadene og løse problemet. 

Flere steder rapporteres det om strømbrudd, og basestasjonene må ha strøm for å fungere. Alle basestasjoner har 2-4 timer med reservestrøm, og i noen områder er det forsterket ekom som bidrar til at basestasjoner rundt kommunesentrum har 72 timer med reservestrøm. Det jobbes nå med å se på ytterligere tiltak for å løse situasjonen der folk mangler dekning. Spesielt viktig er det at folk har mulighet til å kontakte nødetatene. 

— Husk at du kan ringe nødetatene også om du mangler mobildekning fra ditt mobilselskap. Dette forutsetter likevel at det finnes mobildekning fra minst et mobilselskap der du befinner deg, sier Lindeberg.