Krav om tilgang til posisjonering gjennom Galileo

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte i slutten av 2019 en offentlig høring av forslag til endringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr. Forskriften er nå fastsatt.

Endringen i forskriften innebærer innføring av et nytt krav til funksjonalitet i smarttelefoner. Etter det nye kravet skal smarttelefoner ha tilgang til posisjonsdata gjennom navigasjonssystemet Galileo. Dataene skal være tilgjengelig for overføring i forbindelse med nødkommunikasjon. Funksjonaliteten er allerede på plass i mange mobiltelefoner som selges på markedet i EØS.

Endringen i forskriften trer i kraft fra 17. mars 2022.

Oppfølging av EUs Radioutstyrsdirektiv

Endringen i forskriften kommer som følge av at Europakommisjonen har fastsatt delegert kommisjonsforordning EU 2019/320 etter artikkel 3 (3)(g) i Radioutstyrsdirektivet.

Forskrift om EØS-krav til radioutstyr gjennomfører Radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU) i norsk rett. Av direktivet og forskriften følger ulike grunnleggende krav for at radioutstyr kan gjøres tilgjengelig på markedet i EØS, og settes i drift. Det er lagt opp til at kommisjonen kan gi utfyllende regler om dette gjennom delegerte kommisjonsforordninger.