Forslaget som nå sendes på høring innebærer at en må bruke godkjent eID for å opprette mobilavtale over internett, eller vise gyldig legitimasjon ved kjøp i butikk. I tillegg blir reglene for teleselskapene for hvordan de skal identifisere sluttbrukeren presisert. Dette gjelder både ved opprettelse og endring av avtale, for å hindre såkalt «mobilkapring».

- Falske eller mangelfulle profiler kan gjøre det vanskeligere for politiet å etterforske kriminalitet. Det er også viktig at nødetatene får korrekt informasjon om innringer ved nødanrop, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).
 
- Løsninger for bruk av eID som kundeidentifikasjon, eksempelvis MinID eller BankID på mobil, er i dag lett tilgjengelige. Nkom vil med nye skjerpende regler få styrket våre muligheter til å følge opp og kontrollere at kravene etterleves. Tydelige krav til identitetskontroll gjør det samtidig enklere å vurdere om reglene er brutt, sier direktør Aarsæther, som mener forslaget er et viktig steg i arbeidet for å gi befolkningen tryggere ekomtjenester.

Telefonnummer knyttes i dag til en rekke tjenester og brukes blant annet ofte til å gjenopprette passord. Kapring av nummeret kan dermed gi kontroll over kontoer med mye personlig informasjon som for eksempel sosiale medier, nettbank eller andre tjenester. Derfor er det viktig at telefonnummer og abonnement ikke enkelt kan opprettes eller overtas av uvedkommende.

Løsninger for eID er i dag lett tilgjengelige. Regjeringens forslag er et viktig steg i arbeidet for å gi befolkningen tryggere ekomtjenester.

Mer informasjon om forslaget på departementets side her.

Høringsfrist

Høringsfrist er 3. desember 2019.

Høringsbrev og informasjon.