Tallene i denne artikkelen er per 30. juni 2019, med mindre annet er angitt.

statistikkportalen er tallene oppgitt per 30. juni og sammenlignes med halvårstall fra tidligere år. Statistikken er basert på tall Nkom har innhentet fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge.

Tallene som aktørene i det norske markedet har rapportert til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for første halvår 2019, viser at bransjen totalt omsatte for i overkant av 15,8 milliarder kroner. Av denne omsetningen stammer over 60 prosent fra mobiltjenester.

Bevegelse i markedene

Telenor er den største aktøren i mobiltelefonimarkedet, med Telia på annenplass. Telenor er likevel klart størst, med drøyt 57 prosent mot Telias drøyt 33 prosent av omsetningen i første halvår.

Målt i mobiltelefoniabonnement fordeler markedsandelene seg med 48 prosent til Telenor og 37 prosent til Telia. Ice har vokst med 0,4 prosentpoeng fra nyttår og har nå 9,3 prosent av mobiltelefoniabonnementene.

I bredbåndsmarkedet er Telenors markedsandel målt i abonnement redusert til 37,4 prosent i privatmarkedet og til 38,8 prosent i bedriftsmarkedet, fra henholdsvis 38,1 og 40,0 prosent ved årsskiftet. Altibox-partnerne er samlet nest største tilbyder av bredbånd i privatmarkedet og har økt sin markedsandel fra 25,4 til 25,8 prosent dette halvåret. Altibox-partnerne er fortsatt størst på fiberbredbånd i privatmarkedet.
GlobalConnect har en markedsandel på 17,9 prosent for bredbånd i bedriftsmarkedet og er nest største tilbyder i dette segmentet. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng.

– Selv om halvårstall bare er et glimt i en lengre utvikling, er det gledelig å se at flere av utfordrerne i markedene har styrket seg i perioden, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom. – Skjerpet konkurranse er et viktig virkemiddel på veien mot større valgfrihet både for forbrukere og profesjonelle kunder. Vi følger derfor markedene nøye både på kort og lang sikt, sier hun.

Fiber dominerer

For første gang er fiber den mest brukte bredbåndsteknologien blant bedriftene i Norge. Hittil har bedriftsmarkedet vært dominert av bredbånd over kobbernettet, mens i privatmarkedet har fiber vært ledende siden 2015.

I privatmarkedet utgjør nå fiber 51 prosent av det totale antallet bredbåndsabonnement. Tilsvarende andel i bedriftsmarkedet er bortimot 48 prosent. Bredbåndsabonnement basert på kobbernett utgjør nå under 19 prosent i privatmarkedet og 45 prosent i bedriftsmarkedet.

Stadig flere bredbåndskunder kjøper abonnement med høy hastighet. Nå har 38 prosent av de private bredbåndskundene nedstrøms hastighet på 100 Mbit/s eller mer, og nærmere 13 prosent har abonnement med hastighet på 500 Mbit/s eller mer. Tilsvarende tall ved utgangen av 2018 var henholdsvis 35 og 9 prosent.

Mobiltjenester

Det er nå nærmere 6,1 millioner abonnement totalt for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Trenden viser en nedgang for mobilt bredbånd, mens tallene for mobiltelefoni har vært relativt stabile de siste årene. Det er særlig andelen privatabonnement for mobilt bredbånd som går ned. Bruken av kontantkort synker også, mens antallet fakturerte abonnement øker omtrent tilsvarende.

Statistikken viser at flere mobilkunder kjøper abonnement med mer data inkludert. 15,6 prosent har 10 GB eller mer inkludert, mens 16,3 prosent av abonnementene for mobilt bredbånd har 100 GB eller mer inkludert. For et halvt år siden var tilsvarende tall henholdsvis 13,9 og 15 prosent.

Datavolumet i mobilnettene øker fortsatt betydelig, men veksten har flatet litt ut i forhold til samme periode i 2018.

TV-abonnement

Det er siden årsskiftet en marginal nedgang i antall TV-abonnement. Andelen abonnement basert på fiber har økt fra 34 til 36 prosent i første halvår, mens det er nedgang for kabel-TV, digitalt bakkenett og satellitt-TV.

Telenor er fortsatt største tilbyder av TV-abonnement med en markedsandel på 43 prosent. Altibox-partnerne har gått forbi Telia (sistnevnte inklusive Get, TDC og Homebase) og er nå nest største tilbyder med en markedsandel på 18,8 prosent.