Dekningstall fordelt på fylker og kommuner

Torsdag 21. oktober presenterer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) nye tall for bredbåndsdekningen i Norge i et nettmøte. Tallene beskriver tilbudet av bredbånd for husstander og virksomheter fordelt på fylker og kommuner.  

Inviterer fylker og kommuner til dialog

– Vi inviterer representanter fra flere fylker til å delta og fortelle om egne utfordringer og muligheter for å oppnå 100 prosent dekning i sine regioner. Innlandet, Vestland og Troms og Finnmark fylker deltar på nettmøtet og deler sine erfaringer, forteller direktør Pål Wien Espen i Nkom. – Vi kan foreløpig antyde at forskjellene mellom regionene fortsatt er store, og vil gå i detaljer i dekningstallene ved presentasjonen torsdag 21. oktober. 

Sammen med avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger og seniorrådgiver Sigmund Log presenterer han dekningstallene for 2021. Tallene viser omfanget for bredbåndsutbyggingen som gjenstår nå for å gi alle deler av landet tilbud om tilfredsstillende bredbånd.  

– For å oppnå full dekning i hele landet er det viktig at både kommuner, fylker og bredbåndstilbydere er klare over dekningsstatusen, og kan sette inn tiltak for å tilby alle husstander og næringsdrivende gode løsninger for en økt bredbåndsdekning, sier Espen.  

– Vi ser at mange kommuner og fylker lager digitaliseringsstrategier og ansetter dedikerte personer til koordinering av tiltak for bredbåndsutbygging. Her benyttes både kontakt med tilbyderne direkte, og også søknader om statlige bredbåndsmidler. Det gjøres et imponerende arbeid mange steder, sier Nkoms direktør. 

Fylkesrepresentanter på nettmøtet

  • Spesialrådgiver Kjetil Helstad i Troms og Finnmark fylkeskommune 
  • Rådgiver Dag Arne Henriksen i Innlandet fylkeskommune 
  • Seniorrådgjevar Hans Inge Gloppen i Vestland fylkeskommune 

For spørsmål fra media og praktiske spørsmål rundt nettmøtet, kontakt rmh@nkom.no 

Lenke til nettmøtet torsdag 21. oktober kl. 10

Her kan du følge nettmøtet, åpen lenke 

Ønsker du å stille spørsmål i nettmøtet, kan du benytte denne lenken til Teams 

Regionale dekningstall for bredbånd publiseres her

Du kan også følge sendingen her på vår nettside: