Ønsker innspill for regionale/lokale/private 5G-nett

- Vi har i løpet av 2020 registrert økt interesse fra aktører som ønsker å etablere private nett med egne frekvenser. Før vi avgjør om det bør avsettes frekvensressurser for slik bruk, er vi avhengig av dialog med og innspill fra bransjen, sier fungerende spektrumsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Espen Slette.

– Vi gjennomførte en høring i fjor sommer, hvor det var begrenset tilbakemelding på dette området, men opplever nå at markedet virker å være mer modent for å utnytte de mulighetene som finnes for private mobilnett. Nå oppfordrer vi bransjen til å komme med innspill og vil fortsette å legge til rette for å gi testtillatelser til aktører som ønsker å prøve ut tjenester, sier Slette.

– For å følge opp spørsmål og vurderinger relatert til regionale/lokale/private 5G-nett som ble presentert i høringen som Nkom gjennomførte sommeren 2019, har Nkom nå utformet en egen nettside som behandler dette temaet. Nkom ønsker med dette å gi bransjen innblikk i våre vurderinger så langt, og planer fremover, sier Slette.  

Mer informasjon om frekvensressurser til regionale/lokale/private 5G-nett finner du her 

Kontakt for innspill

Vi oppfordrer aktører som er interessert til å komme med innspill og ta kontakt for diskusjon og dialogmøter.

Skriftlige innspill og henvendelser kan rettes til Nkom ved e-post til 5G-auksjon@nkom.no, med kopi til anja.vimme@nkom.no.  

Kontakt for testtillatelser

Aktører som ønsker å søke om testtillatelse kan sende en skriftlig forespørsel til firmapost@nkom.no.

Mer informasjon om søknadsprosessen finner du her på siden om frekvenstillatelser.

Det er normalt ingen kostnader forbundet med denne typen frekvenstillatelser.