Regjeringen bestemte i november 2015 at 700 MHz-båndet skal benyttes til mobilkommunikasjon, og i juli 2018 ble det avgjort at datoen for endringen blir 1. november 2019. Det betyr at det blir færre frekvensressurser tilgjengelig for trådløse mikrofoner.

Frekvenser som i dag kan brukes til trådløse mikrofoner i frekvensområdet 510-790 MHz er vist på Finnsenderen.no, og er sammen med øvrige frekvensområder til trådløse mikrofoner regulert gjennom fribruksforskriften.

Nkom ønsker på bakgrunn av dette å høre med bransjen hvordan vi kan legge til rette for bruk av trådløse mikrofoner fremover.

Les fullstendig kunngjøringstekst her.