Nkom gjennomførte i vår en høring om fremtidig bruk av ledige frekvensressurser i 410-430 MHz, med frist for innspill 29. mai 2020. 

Basert på innspillene i høringen vurderer Nkom at det er for tidlig å konkludere i forhold til fremtidig og alternativ bruk av denne ressursen.

Nkom tar sikte på å gjøre en ny vurdering av interessen for denne ressursen i markedet om et par år.

Midlertidig bruk av frekvensressursen

På kort sikt vil Nkom legge til rette for tildeling av midlertidige tillatelser til Profesjonell/Privat Mobil Radio (PMR) med varighet på inntil 2 år, i frekvensområdet 410,8–412,6 MHz / 420,8–422,6 MHz.

Innspill i høringen

Mer informasjon om høringen med mottatte innspill finner du her.