Får du hastigheten du betaler for?

Hvor har du dekning? Har andre målt hastighet i din kommune? 

Nettfart er en gratis og uavhengig måletjeneste for netthastighet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Her kan du måle hastighet og forsinkelse på din internettforbindelse. 

Nettfart fungerer i alle nettlesere og kan også lastes ned som mobilapp til Android og iOS. Mobilappen måler i tillegg flere sider ved tilkoblingen, slik som eventuell struping og blokkering av tjenester/applikasjoner på internett.  

Tjenesten er en del av vårt tilbud for å legge til rette for elektronisk kommunikasjon for alle i Norge. Tilgangen til elektroniske nett skal være robust, med tilstrekkelig kapasitet, funksjonalitet og kvalitet.  

Hva kan du måle?

Nettfart er et gratis verktøy og har flere bruksområder:

  1. Du kan sjekke at du får den kapasiteten du betaler for i ditt abonnement i sanntid. 
  2. Du kan sammenligne egen internettkobling med andre brukere i samme geografiske område, både i nåtid og tilbake i tid. 
     

Bidra med målinger for økt bredbåndsutvikling

– Vi håper enda flere vil ta i bruk Nettfart og foreta målinger over hele landet, slik at vi får enda bedre oversikt over netthastigheten, særlig i distriktene, sier seksjonssjef Camilla Broch Pedersen. 

I disse dager fordeles 362,7 millioner bredbåndskroner til fylkeskommunene. Hensikten er å sikre innbyggere i hele landet tilgang til raskere og mer stabil internettilgang. 

Dataene som lagres i kartløsningen* til Nettfart er et godt hjelpemiddel for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å legge til rette for enda bedre nettdekning for sine innbyggere. Dataene er åpne og kan lastes ned.  

*Merk: Kartvisning av måleresultater gjelder kun for målinger utført med mobilappen. 

Nettfart.no er en gratis og uavhengig tjeneste som eies av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Nettfart ble lansert i 2010 og har til sammen ca. 1,5 millioner årlige målinger. Tjenesten finnes i både nettversjon og som mobilapp for Android og iOS.