Nkom kartlegger og informerer

Nkom vil i forbindelse med utfasingen av 2G-nettene innhente informasjon fra mobiloperatørene, og bidra til at sluttbrukere så tidlig som mulig får relevant informasjon om slukkingen og kan omstille seg.

–  Det er spesielt kjøpere av maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M)-tjenester som bør merke seg at 2G-nettene fases ut. De trenger tid til å planlegge og få på plass nye og fremtidsrettede løsninger i tide. 2G benyttes i dag til tale, SMS og M2M, for eksempel innen vann og avløp, velferdsteknologi, biler og eCall. Grossistkunder i 2G-nettet må også varsle egne sluttkunder om utfasingen, sier seksjonssjef Inger Vollstad i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Hvilke tjenester blir berørt av slukkingen av 2G?

Tjenester som vil kunne bli berørt av slukkingen av 2G, er blant annet trygghetsalarmer, heistelefoner/-alarmer, husalarmer for innbrudd og brann, fjernstyring av varme, som for eksempel «ring hytta varm», helserelatert kommunikasjonsutstyr, fotlenker og overvåkningstjenester for vann- og avløpstjenester, for vannverk, vannmålere, kloakk- og renseanlegg. Dette gjelder tjenester som kun bruker 2G. Noen leverandører har allerede skiftet til ny teknologi. Det er fortsatt også en del mobiltelefoner i bruk som bare støtter 2G.

Hva bør sluttkunder gjøre?

– Vi anbefaler deg å undersøke om dine 2G-enheter har støtte for 4G og/eller 5G. Dersom du har enheter som kun har støtte for 2G, så vil de ikke fungere når nedstengningen er gjennomført. Har du spørsmål rundt dette, så ta kontakt med din utstyrleverandør. Nkoms rolle er å bidra overordnet til en god prosess for utfasingen, sier seksjonssjef Vollstad i Nkom.

– Det er viktig å planlegge å bytte alle dine enheter som kun virker på 2G frem mot 2025. Dersom du skal kjøpe nytt utstyr, bør du undersøke og forsikre deg om at det virker for 4G og/eller 5G, sier Vollstad.

Hva bør mobilnetteiernes grossistkunder gjøre?

Nkom anbefaler grossistkundene å gå tidlig i dialog med mobilnetteier, for å kartlegge og lage en plan for omleggingen fra 2G til 4G/5G. Det bør fremgå av kartleggingen hvilke sluttkunder og tjenester som kun har støtte for 2G, og hvilke tiltak som må gjøres for å tilby kundene ny teknologi.

Er det mulig å utsette nedstengning av 2G-nett?

Det er mobiloperatørene som har tatt avgjørelsen om utfasing av sine 2G-nett, og som må gjøre vurderinger når det gjelder planer og tidspunkt for nedstengning. I tiden fremover vil Nkom ha dialog med tilbyderne av mobilnett om prosessen med nedstengning av 2G-nettene.

– Dersom vi, basert på informasjonen vi mottar fra tilbyderne, finner tungtveiende grunner for å utsette nedstengingen, så vil vi ta dette opp med tilbyderne, sier Vollstad, som oppfordrer både sluttkunder og grossistkunder til å starte nå med å sjekke sine enheter, kartlegge situasjonen og gjøre tiltak.

Spørsmålene må rettes til leverandører av utstyr og mobiloperatørene.