I Brussel eller webseminar

Arbeidsseminaret arrangeres i Brussel med et redusert antall deltakere, med mulighet for strømming, eller som et rent webseminar. Møteform avhenger av hvilke reiserestriksjoner som er gjeldende i september. Seminaret vil vare fra 10.00 – 14-00, fredag 25. september.

Åpent for alle

Arbeidsseminaret er åpent for alle som er interessert i 5G, inkludert produsenter, leverandører, teleoperatører, myndigheter, samt representanter for næringer som ønsker å lære mer om bruken av 5G.

Under arbeidsseminaret får en mulighet til å utveksle synspunkter om 5G-utbygging, de siste markedstrendene og spesielt hvilken effekt COVID-19-krisen har på utviklingen av 5G. Innspill og synspunkter fra seminaret vil være bidrag til den planlagte oppdateringen av handlingsplanen for 5G og 6G, som ble kunngjort i kommisjonens digitale strategi i februar i år.

Nkom deltar

Nkom deltar her for å få informasjon om hva industrien jobber med, og hva myndigheter i andre land gjør for å legge best mulig til rette for teknologisk utvikling. Vi oppfordrer også alle som har interesse og synspunkter rundt 5G og teknologiutvikling til å delta på arbeidsseminaret. 

European 5G Observatory

European 5G Observatory ble etablert i september 2018 for å følge markedsutviklingen og tiltak som settes i verk for å legge til rette for utbyggingen av 5G, både i Europa og i resten av verden. For tiden er søkelyset på frekvenstildelinger og utrulling av tjenester i Europa og globalt. European 5G Observatory er støttet av EU-kommisjonen og IDATE Digi World.