Nkom og Digdir

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Tilsynet i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har sammen med en referansegruppe utarbeidet utkastet til en norskspråklig versjon av standarden ETSI EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

– Det er lagt ned et grundig arbeid i forkant av høringen med gode innspill fra en referansegruppe som representerer mange. Standarden som nå er oversatt til norsk er av stor betydning for universell utforming av IKT produkter og -tjenester, innen både privat og offentlig sektor, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Teknologiavdelingen i Nkom.

Referansegruppas arbeid

Oversettelsen som nå sendes på høring er kvalitetssikret gjennom et grundig arbeid av en bred referansegruppe bestående av eksperter med spisskompetanse innen universell utforming av IKT-produkter og -tjenester.

Det er representanter fra Bufdir, Finn.no, Hørselshemmedes landsforbund, KS, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Media LT, NEK, Norges blindeforbund, Norges Døveforbund, Norsk regnesentral, NTNU, OsloMet - Storbyuniversitetet, Tingtun, Trondheim kommune og Universitetet i Agder.

I prosessen har vi mottatt og bearbeidet 665 kommentarer og endringsforslag som har bidratt til å gjøre kvaliteten på oversettelsen enda bedre.

Universell utforming av IKT-produkter og -tjenester

Standarden inneholder krav til universell utforming for IKT-produkter og -tjenester, og skal legge til rette for økt digital deltakelse for alle i samfunnet.

ETSI EN 301 549 er en harmonisert europeisk standard som anvendes til å vurdere samsvar med grunnleggende krav som stilles i EUs nettilgjengelighetsdirektiv, Web Accessibility Directive (WAD), om universell utforming av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner.

Standarden er også et nyttig verktøy for aktører som jobber med IKT-produkter og -tjenester i privat sektor. De fleste ønsker å tilby universell utforming som er egnet for hele befolkningen.

Mer informasjon om oversettelsen og høringen finner du her