Lenke til spørreskjema på UPU sine hjemmesider her Se under "Public consultation"

Fristen for å besvare spørreskjemaet er satt til 26. august.  

Bakgrunn

Universal Postal Union er en mellomstatlig organisasjon i FN-systemet med 192 medlemsland. Verdenspostforeningens formål er å fastsette regler for utveksling av post mellom ulike land.

UPU ser nå på muligheten for en bredere sektorinvolvering i UPU sine produkter og -tjenester. UPU har opprettet en egen arbeidsgruppe for å se nærmere på denne tematikken, som også vil kunne bidra til å oppfylle forbrukeres behov for postforsendelser. Dette vil i så fall kunne bety at det kan bli enklere for flere tilbydere av posttjenester å sende postforsendelser på tvers av landegrenser, og på den måten stimulere til likebehandling og økt konkurranse om å tilby posttjenester.

Høringen gjennomføres i form av et spørreskjema der UPU tar sikte på å innhente oversikt over status og oppfatninger om postmarkedene i ulike land, samt få innspill til ulike måter for å involvere den bredere postsektoren i UPU.

Begrepet postaktører (WPSP/Wider postal sector players) refererer til enhver interessent som kan betraktes som en del av den bredere postsektoren/postmarkedet. Dette inkluderer for eksempel nettbedrifter, budfirmaer, logistikkaktører, andre transportselskaper, produsenter av post- og postindustrirelaterte løsninger osv. Høringen er med andre ord ikke begrenset til de tradisjonelle postoperatørene som er utpekt av det enkelte medlemsland i UPU.

For nærmere informasjon om hvilke produkter og tjenester det refereres til, se vedlegg 2 som inneholder en beskrivelse av disse.