Nkom har siden 2012 forvaltet Id-koder for analog og digital lydkringkasting.

Eksempler på Id-koder er PI-koder (Program Identification) for analog lydkringkasting, SId (Service Identification) og EId (Ensemble Identifier) for digital lydkringkasting.

PI- og SId-koder brukes til å identifisere en radiokanal. DAB bruker SId-koder, og PI-koder brukes i FM.

Formålet med kodene er blant annet at en kan oppnå sømløs svitsjing mellom radiokanaler med samme innhold på forskjellige distribusjonsplattformer som FM, DAB og Internett-radio. Kodene gjør også svitsjing på tvers av sendernett mulig.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) foreslår nå endringer i retningslinjene for forvaltning og tildeling av Id-koder.

Høringssvar