Bredbåndsutbyggingsloven

Bredbåndsutbyggingsloven i Norge skal bidra til kostnadseffektiv etablering av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. Loven skal sikre tilgang til og informasjon om passiv fysisk infrastruktur og bygge- og anleggsarbeider.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) etablerer nå en nettbasert sentral informasjonstjeneste, Ekomportalen, i forbindelse med gjennomføringen av loven.

EU-kommisjonens høring

Selv om loven nylig trådte i kraft i Norge, har de øvrige europeiske EØS-land implementert bredbåndsutbyggingsdirektivet, direktiv 2014/6, på et tidligere tidspunkt.

EU-kommisjonen skal nå vurdere det gjeldende direktivet, blant annet for å se om den har hatt ønsket virkning, og om det er behov for å gjøre eventuelle endringer. I den anledning har kommisjonen sendt direktivet på høring og aktørene kan komme med tilbakemeldinger.

Mer informasjon om høringen finner du på kommisjonens nettsider

Høringsfrist 2. mars 2021

Tilbakemeldinger gis ved å besvare et elektronisk spørreskjema her, innen 2. mars 2021.