Spørsmålene Analysys Mason er bedt om å utrede er hva som kjennetegner et konkurransedyktig mobilnett i Norge og hva som må kjennetegne bærekraftig konkurranse i det norske mobilmarkedet.

I rapporten bekrefter Analysys Mason at dekning er en viktig konkurransefaktor og har stor betydning for etablering av et konkurransedyktig tredje mobilnett. Samtidig viser tidligere studier, som også er underbygget av empiri, at det er nødvendig med en markedsandel på minimum 20 prosent for at et tredje mobilnett skal kunne utnytte stordriftsfordeler og være konkurransedyktig på sikt. Dette innebærer at et tredje mobilnett antakelig må ha attraktive tilbud til både privat- og bedriftsmarkedet.

En høyere markedsandel kan også oppnås ved å etablere et attraktivt grossisttilbud. Utredningen viser at det er usikkert hvilken betydning eksterne tilgangskjøpere uten nett vil ha fremover. Disse har historisk sett bidratt til økte valgmuligheter, men begrenset kjøpermakt i grossistmarkedet gjør at de ikke kan sies å utgjøre en betydelig konkurransefaktor i sluttbrukermarkedet. 

KamillaSharma-32 (1).jpg

— Den utførlige utredningen Analysys Mason har levert supplerer vår markedsanalyse og støtter godt opp under de vurderingene Nkom har gjort i utkast til nytt markedsvedtak, som nå er ute på høring, sier Kamilla Sharma, avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom.