Nkom har i samarbeid med DSB gjennomgått omfattende dokumentasjon i relasjon til Easee Home og Easee Charge ladebokser for elbiler. Bakgrunnen for arbeidet er vedtaket til det svenske Elsäkerhetsverket i mars i år, som konkluderte med svensk omsetningsforbud for de to laderne.

Norske myndigheters konklusjon i saken vil offentliggjøres mandag 12. juni klokken 09.00. Vi understreker at det frem til mandag klokken 09.00 ikke gis noen kommentarer i saken.

Det vil sendes ut melding til presse gjennom NTB kommunikasjon og informasjon i saken vil også legges på våre nettsider nkom.no. Pressen kan henvende seg til presse@nkom.no ved ønske om intervjuavtaler. Fra mandag etter klokken 09.00 er vi også tilgjengelig på telefon. 

Andre henvendelser må sendes til firmapost@nkom.no