Farligeprodukter.no

Norske tilsynsmyndigheter samarbeider om løsningen farligeprodukter.no der forbrukere, myndigheter og andre aktører enkelt kan søke opp og melde fra om farlige produkter i det norske markedet.

Nkom fører tilsyn med ekomutstyr

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har tilsynsansvar for utstyr som brukes til elektronisk kommunikasjon (ekomutstyr), og ble inkludert i farligeprodukter.no i november i fjor. Her publiserer vi risikoer som Nkom avdekker i markedstilsyn med utstyr. Vi formidler også informasjon om produkter som er avdekket av andre europeiske tilsynsmyndigheter eller produkter som produsenter selv varsler om.

Farlige produkter meldt inn av Nkom

Nkom har hittil lagt ut informasjon om fire ekomprodukter på nettsiden.

Felles nettsted for ni myndigheter

Informasjonen på nettsiden farligeprodukter.no er et samarbeid mellom flere myndigheter for å informere om risikoer knyttet til produkter innen respektive ansvarsområder. Produkter som publiseres i løsningen har myndighetene vurdert til å kunne være skadelig for brukeren.

Følgende myndigheter samarbeider per i dag om farligeprodukter.no:

  • Arbeidstilsynet
  • Direktoratet for byggkvalitet
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Justervesenet
  • Mattilsynet
  • Miljødirektoratet
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
  • Sjøfartsdirektoratet
  • Statens vegvesen