Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) henter tall fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge.

Se flere aktuelle tall for 2018 og tidligere år i ekomstatistikken.nkom.no.

Dette viser årsstatistikken for det norske markedet for elektronisk kommunikasjon i 2018, som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) offentliggjorde i dag, 13. mai. Beløpet i 2018 er 300 millioner kroner lavere enn i 2017.

- Det er fortsatt et høyt nivå, der hele 28 prosent av omsetningen går tilbake til enda bedre nett og tjenester. Dette kommer både enkeltkundene og samfunnet som helhet til nytte, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Nkom.

Investeringer i fiber og fastnett

Mer enn halvparten av investeringene gikk til fastnett, og det vil si stort sett til bygging av fiberlinjer.

Bedriftsmarkedet har betydelig vekst i antall abonnement basert på fiber. Ved utgangen av 2018 var det nesten like mange abonnement på fiber som på kobbernettet.

Også i privatmarkedet synes fibersatsingen. Ved årsskiftet var det for første gang over 1 million fiberabonnenter i privatmarkedet i Norge. Dette er hele 125 000 flere enn i 2017.

Videre utbygging av mobilnettene, hovedsakelig 4G, står for om lag 20 prosent av de totale investeringene i 2018.

- Også fremover står bransjen foran betydelige investeringer, når utbyggingen av 5G starter for fullt, sier Aarsæther.

Totalomsetning på 33,9 milliarder kroner

Totalt omsatte ekombransjen for 33,9 milliarder i 2018, noe som er en økning på 270 millioner kroner fra 2017.

Vurdert ut fra totalomsetningen er hovedbildet at de to store, Telia og Telenor, mister markedsandeler til de mindre aktørene. Telenor er fortsatt størst, men markedsandelen synker fra 49,8 prosent til 48,8 prosent. Telia (inklusive TDC/Get) er nest størst og synker fra 25,8 prosent til 25,1 prosent.

Altibox øker 0,5 prosentpoeng og Ice øker 0,9 prosentpoeng. NextGenTel faller 0,5 prosentpoeng, mens små aktører i kategorien «øvrige» stiger med 1 prosentpoeng.

- Ekomstatistikken viser også at omsetningen for mobiltjenester fortsatt øker og utgjør nå nær 60 prosent av samlet omsetning i ekombransjen. Dette er en utvikling vi har sett over flere år, og den synes ikke å dabbe av, sier Aarsæther.

Se opptak av livestrømmingen her