Digitalt Aktørforum

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) arrangerer i år Aktørforum for eID og tillitstjenester digitalt den 4. november kl 10.00-13.00. Forumet er en viktig møteplass for myndigheter og bransje, hvor problemstillinger knyttet til eID og tillitstjenester blir diskutert og informasjon utvekslet.

Foredrag og diskusjoner

Nkom vil presentere oppdatert informasjon innenfor eID og tillitstjenester. Vi har også invitert foredragsholdere som vil gi nyttig kunnskap på områdene. Her stiller fagdirektør Tor Alvik i Digitaliseringsdirektoratet, fagdirektør Mette Bredengen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fagdirektør Lise Nilsen i Politidirektoratet og fagspesialist Rune Hagen i Vipps.

Forumet er av interesse for aktører som ønsker å holde seg oppdatert på aktuelle temaer innenfor eID og tillitstjenester.

Vi inviterer også til en god dialog og åpne diskusjoner mellom deltakerne i forumet.

Velkommen!

Program for Aktørforum

Programmet for Aktørforum som pdf

Påmelding

Meld deg på Aktørforum her (påmeldingsfrist er utgått)

Påmeldingsfrist: 31. oktober 

Link til nettmøtet på skype blir tilsendt på e-post fra 2. november til påmeldte deltakere.

Kontaktinformasjon for spørsmål: tillitstjenester@nkom.no og kontaktperson Liza Alian.