Digitalt Aktørforum 8. juni

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) arrangerer Aktørforum for eID og tillitstjenester digitalt tirsdag 8. juni kl. 10.00-14.00. Forumet er en viktig møteplass for myndigheter og bransje, hvor det diskuteres problemstillinger knyttet til eID og tillitstjenester og utveksles nyttig informasjon.

Foredrag og diskusjoner

Nkom vil presentere oppdatert informasjon innenfor eID og tillitstjenester.

Vi har også invitert foredragsholdere som vil gi nyttig kunnskap på områdene. Her stiller fagdirektør Mette Bredengen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fagdirektør Tor Alvik i Digitaliseringsdirektoratet, seniorrådgiver Bjørn Kringstad i Politidirektoratet, produktsjef Jon Ølnes i Signicat og juridisk og policy offiser Anders Gjøen i EU-kommisjonen.

Vi inviterer til dialog og åpne diskusjoner mellom deltakerne i forumet.

Velkommen!

Program

Programmet for Aktørforum som pdf

Påmelding

Meld deg på Aktørforum her (påmeldingsfrist er utgått)

Påmeldingsfrist: 3. juni 

Link til nettmøtet på Teams blir tilsendt på e-post fra 4. juni til påmeldte deltakere.

Kontaktinformasjon for spørsmål

tillitstjenester@nkom.no og kontaktperson Liza Alian