Posisjonskonferansen

Posisjonskonferansen arrangeres for fjerde gang og har tidligere fokusert på tekniske og økonomiske muligheter ved økt bruk av GNSS i Norge. På årets konferanse 18. mars er tema sårbarheter og utfordringer ved bruk av GNSS, sett i lys av hendelser knyttet til forstyrrelser av signaler fra slike systemer.

Nkom om jamming og regelverk

– Vår rolle som frekvensforvalter er blant annet å forhindre at menneskeskapte forstyrrelser, eksempelvis bruk av jammere, setter liv og helse i fare. Vi bidrar også på konferansen med informasjon om regelverk, tilsyn og tverrsektorielt samarbeid, forteller avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Nkom har ansvaret for å beskytte relevante radiofrekvenser, og jobber for bedre samordning og varsling mellom aktører som benytter GNSS.

Nyttig for næringsliv og offentlig sektor

Kartverket og Norsk Romsenter er offentlige aktører som tilrettelegger for norsk næringslivs og offentlig sektors bruk av satellittnavigasjonssystemer. Veksten i det globale markedet påvirker norske offentlige og private interesser, og mulighetene for norske aktører innen GNSS-teknologi vil være store i årene som kommer.

– Vi bidrar alle inn i det europeiske fagmiljøet med kompetanse, og ønsker med konferansen å gi et realistisk bilde av potensielle utfordringer og sårbarheter ved bruk av GNSS, forteller Heimdal, og håper mange benytter sjansen til å delta på konferansen som arrangeres digitalt fra Oslo 18. mars.

Program

Her kan du se hele programmet for Posisjonskonferansen 18. mars klokka 9.00 – 16.00.

Aktuelle tema som tas opp på konferansen:

  • Hvorfor skal bilister bry seg om dekning, posisjonsbestemmelse og maskinlesbar infrastruktur?
  • Nøyaktig posisjon, et spørsmål om liv og død?
  • Monitorering av GNSS-forstyrrelser i veitrafikken – jamming eller utilsiktet støy?
  • Hvordan sola og andre kilder blinder flytrafikken
  • Bruk av nøyaktig tid og erfaringer med GNSS-styrte klokker
  • Tester og hendelser på skip knyttet til feil på GPS
  • GNSS sårbarheter – hva gjør staten?

Påmelding

Påmeldingsskjema (påmelding ikke lengre mulig)

Når du sender inn skjemaet får du umiddelbart en e-post om at du er påmeldt. Husk å holde av datoen i kalenderen.

Du får link til den digitale konferansen via e-post når det nærmer seg 18. mars.

Arrangører og samarbeidspartnere

Kartverket, Norsk Romsenter og Nkom er arrangør av Posisjonskonferansen. Med som samarbeidspartnere er Justervesenet, Statens vegvesen, Avinor flysikring, Norsk Luftambulanse og Forsvarets forskningsinstitutt.