Postutvalget ledes av Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Utvalget får ett år på seg til å lage en rapport som skal utgjøre et beslutningsgrunnlag for innretningen på fremtidens bærekraftige leveringsplikt. Den skal også gjøre det mulig å ta stilling til om, og i så fall hvordan, Posten Bring AS sitt landsdekkende distribusjonsnett kan brukes for å dekke andre samfunnsbehov enn postdistribusjon alene i fremtiden.

Les mer om utvalgets sammensetning og arbeid her.

Har du tanker om utfordringer og muligheter for postnettet i Norge? Da har du mulighet til å gi innspill til utvalgets arbeid.