Den teknologiske utviklingen innebærer at flere og flere produkter kan kobles mot internett. Eksempler på dette er smartklokker, leketøy, smarthussystemer, husholdningsprodukter mm. I den forbindelse dukker det opp problemstillinger som gjelder personvern og datasikkerhet. Spørsmålet er hvorvidt disse produktene ivaretar sikkerheten til brukeren og nettet det skal kobles mot. Nkom har sett flere eksempler på produkter som er enkle å hacke seg inn på. Når andre enn brukeren får tilgang til dataene kan dette misbrukes. Det er også registrert flere eksempler der produkter som er koblet til internett er blitt hacket og brukt i dataangrep for å ramme servere, bedrifter eller organisasjoner. Det har også vært tilfeller der deler av internett har blitt rammet. Nkom jobber derfor for at det blir satt krav til denne typen produkter. Disse kravene må være oppfylt for at de skal kunne selges i Norge og resten av EØS-området. Ansvaret for denne sikkerheten vil ligge hos produsenter og forhandlere av produktene.

Veikartet som Europakommisjonen har publisert er første steg på veien til å få på plass nytt regelverk. Det er ventet at Europakommisjonen vil gjennomføre en offentlig høring om utredningen før sommeren. Nkom følger dette arbeidet og vil løpende informere bransjen og andre aktuelle aktører om utformingen av ny regulering.

Lenke til veikart: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_en

Europakommisjonen har også satt i gang en reguleringsprosess for å sette krav til hvordan programvareoppdateringer som endrer utstyrs egenskaper skal foregå slik at samsvar med kravene opprettholdes.

Lenke til veikart: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6621038_en