Her kan du lese Nkoms utkast til krav. Innspill kan sendes Nkom innen 20. mars.

Kommentarer kan sendes til e-post: bb@nkom.no.