Overrekkelsen finner sted i Trondheim på Statens hus mandag 5. februar 2024, kl. 14:30 – 15:30. Adressen for lokasjonen er Prinsens gate 1, Trondheim sentrum.

Vil du være med på overrekkelsen kan du melde deg på her innen 31. januar. Det er begrenset antall plasser: 

Meld deg på her

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung vil få overlevert den offentlige versjonen av Trøndelagsrapporten. Rapporten er en av flere regionale risiko- og sårbarhetsanalyser som analyserer ekominfrastrukturen i sårbare regioner. Fra tidligere har Nkom utarbeidet analyser for Finnmark, Troms og Nordland.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har kartlagt robustheten og sårbarheter i transportnett og regionalnett i regionen, med hovedvekt på fiberinfrastrukturen. Nkom har også analysert aktørbildet og identifisert og vurdert tiltak for å redusere sårbarheter. I dette arbeidet har Nkom hatt god bistand fra lokale og nasjonale aktører. Nkom takker for bistanden og ønsker å invitere til overrekkelsen av den offentlige rapporten til statsråden. 

Program

  • Velkommen v/direktør i Nkom Pål Wien Espen 
  • Presentasjon av rapport og tiltak v/seksjonssjef Rune Kanck, Nkom
  • Overrekkelse av rapporten / Sikkerhet og ekom v/digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung
  • Betydningen av ekom for viktige samfunnsfunksjoner og beredskap i Trøndelag v/fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar
  • Viktigheten av å jobbe regionalt med ekomsikkerhet – NTE Telekom v/Leder Bedrift - Christian Jenssen

Presse

Det legges opp til at pressen kan få gjennomføre intervjuer til slutt i programmet. Presse kan melde seg på via presse@nkom.no.

Lurer du på noe om arrangementet, kan du ta kontakt med samfunnskontakt i Nkom, Kai Steffen Østensen.