Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) henter tall fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge.

Se flere aktuelle tall for 2018 og tidligere år i ekomstatistikken.nkom.no.

Mobiltelefonkundene kjøper i økende grad abonnement med høyere datakvoter. Ved utgangen av 2018 hadde over 13 prosent av alle solgte abonnement minst 10 GB data inkludert. Året før var denne andelen mindre enn 9 prosent, viser årsstatistikken som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) offentliggjorde i dag, 13. mai. 

- At kundene nå har mer datatrafikk inkludert i abonnementene sine for mobiltelefoni og mobilt bredbånd, synes også i oversikten over den totale datatrafikken i mobilnettene. Her ser vi en trafikkøkning på hele 28 prosent, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Nkom.

Antall mobilabonnement ligger på samme nivå som de siste årene. En tydelig endring er at flere betaler bruk av mobiltelefon via faktura, mens antall kontantkort går ned.

Det er stadig færre kunder som har dedikerte abonnement for mobilt bredbånd, og ved årsskiftet var det om lag 367 000 slike abonnement.

Datatrafikk utenlands

Norske abonnenter bruker stadig mer data i mobilnettene, også på reise i utlandet.

- Trafikken i 2018 økte med hele 57 prosent fra året før. Dette har ganske sikkert sammenheng med at kundene ikke lenger får noen ekstraregning for å bruke mobilen på reise i EØS-området, sier Aarsæther.