8,6 mill. kr til innføring av 5G

Regjeringen foreslår å styrke Nkom med 8,6 millioner kroner til arbeidet med å legge til rette for innføring av 5G. Dette vil på sikt gi enda bedre tilgang til høykapasitets bredbånd for innbyggere og næringsliv i hele landet. Økningen i midler skal bidra både til å løse tidskritiske oppgaver knyttet til etableringen, og til å følge tett opp når 5G tas i kommersiell bruk.

- Den raske utviklingen innen elektronisk kommunikasjon krever både lovarbeid, at frekvenser blir tilgjengelige for selskapene til riktig tid, sikkerhetsmessige vurderinger og ikke minst kompetanseutvikling. I 2020 forventes de første kommersielle tjenestene over 5G, og et omfattende arbeid foregår for å ha de riktige rammebetingelsene på plass, forteller Aarsæther.

Mer til sikkerhet og beredskap

Bevilgningen til Nkoms arbeid med sikkerhet og beredskap, inklusive programmet «Forsterket ekom», er på 141,4 millioner kroner for 2020. Dette er 15 millioner kroner ekstra til å forsterke utvalgte kommunikasjonspunkt fra nord til sør.

Bevilgningen går inn i et eget program der Nkom samarbeider med fylkesmennene for å identifisere hvilke kommuner som har spesielle behov. Kommunene i «Forsterket ekom»-programmet får sikret en basestasjon med ekstra kapasitet, føringsveier og kraft, som skal holde i tre dager selv uten strøm.

- Sikre nett og tjenester er hjørnesteinen i all kommunikasjon, og jeg ser frem til å inkludere flere kommuner i arbeidet neste år, sier Aarsæther. Prosjektet har allerede i løpet av de siste seks årene bidratt til økt beredskap i kommunikasjonsnettene i 40 kommuner.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nkom er regjeringens direktorat for elektronisk kommunikasjon og moderne posttjenester, og har hovedkontor i Lillesand. 

De viktigste oppgavene er å bidra til at alle i Norge har tilgang til sikre kommunikasjonstjenester av høy kvalitet, som for eksempel mobiltelefoni, bredbånd og post.

Frekvensforvaltning, konkurranseregulering, sikkerhetsarbeid og autorisasjoner er sentrale ansvarsområder.