Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) henter tall fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge.

Se flere aktuelle tall for 2018 og tidligere år i ekomstatistikken.nkom.no.

Selskapene som samarbeider gjennom Altibox, hadde en markedsandel basert på omsetning på 7,8 prosent i 2018, en økning fra 7,3 prosent i 2017.

Dette kommer frem i årsstatistikken som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) offentliggjorde 13. mai.

- Det er positivt at de mindre aktørene vokser. I tillegg til mer konkurranse gir det også samfunnet mer solide ekomtjenester og mindre risiko for alvorlige konsekvenser ved utfall hos en enkelt aktør, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Nkom.

Den samlede omsetningen i den norske ekommarkedet var på 33,9 milliarder kroner i 2018. Telenor stod for 48,8 prosent. I 2017 var denne andelen 49,8 prosent.

Telia var nest største tilbyder med en andel av omsetningen på 25,1 prosent i 2018.

På vei mot tre fullverdige mobilnett

Telenor, Telia og Ice har egne mobilnett og hadde 94,2 prosent av alle abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd ved utgangen av 2018. I 2017 var denne andelen 94,6 prosent. Andre selskaper som tilbyr mobiltjenester, inngår avtale med en av mobiloperatørene.

Telenor hadde en andel av abonnementene på 48,5 prosent, ned fra 48,8 prosent året før.

Også Telia hadde lavere markedsandel ved utgangen av 2018 sammenlignet med 2017, og gikk ned fra 38,1 prosent til 37,1 prosent.

Ice økte sin markedsandel fra 7,7 prosent ved utgangen av 2017 til 8,7 prosent ett år senere.

- Årsstatistikken viser at målet om tre landsdekkende, separate mobilnett i Norge er i sikte. Dette er et uttrykt mål fra regjeringen, og det er gledelig at den minste utfordreren styrker sin posisjon, sier Elisabeth Aarsæther.

Endringer i bredbåndsmarkedet

Telenor var største tilbyder av abonnement for fast bredbånd i privatmarkedet, med en markedsandel på 38,1 prosent ved utgangen av 2018. Det er ned fra 39,5 prosent året før. Altibox-partnerne hadde en samlet andel på 23,7 prosent ved utgangen av 2018. Det er en økning fra 22,1 prosent.