Det er mobilselskapet ditt som er ansvarlig for at du faktureres riktig, og regelverket sier at anrop til 5-sifrede nummer ikke skal koste mer enn anrop til et vanlig mobilnummer. 

– Ved tilsyn ble det avdekket at mobilkunder har blitt fakturert mellom 23-59 kroner per samtale for å ringe 5-sifrede nummer som overførte dem til nærmeste taxisentral. I 2022 ble det ringt i overkant av tre hundre tusen slike samtaler, noe som betyr at kundene samlet har betalt flere millioner for mye for tjenesten de har benyttet, forteller Inger Vollstad, seksjonssjef i Nkom. 

seksjonssjef Inger Vollstad, Nkom

 

Fått opplysninger – likevel ulovlig 

I samtlige tilfeller har kundene blitt opplyst om kostnadene ved at de settes over til nærmeste taxisentral. Årsaken til at det likevel er ulovlig er at det er brukt et 5-sifret nummer til tjenesten, og ikke et åttesifret nummer i 820- eller 829-serien. Nå bøtelegges de tre bedriftene som står bak taxisentraltjenestene, Cloudy AS, Teleweb AS og Infoservice AS, samt de tre mobilnettselskapene Telenor, Telia og Ice som har fakturert kundene ekstra for å ringe til de 5-sifrede numrene. Gebyrene er på til sammen 1,4 millioner kroner.  

 – Det er viktig at vi som forbrukere har tillit til de digitale tjenestene. Nkom har en viktig rolle ved å bidra til at regelverket overholdes, og at ekomtjenestene prises på lovlig vis. Et overtredelsesgebyr understreker hvor viktig myndighetene mener det er at aktørene i bransjen følger reglene. Vi har også en pågående dialog med Forbrukertilsynet for å se på hva vi sammen kan gjøre for å styrke mobilkundenes rettigheter, sier Vollstad. 

Disse får bøter

Nkom pålegger overtredelsesgebyr på 100 000 kroner til hver av bedriftene Cloudy AS, Teleweb AS og Infoservice AS, som har bruksrett til de 5-sifrede numrene og står bak løsningene som overførte mobilkunder til nærmeste taxisentral. De 5-sifrede numrene i saken er 02381, 02394, 02354 og 02393. 

Faktureringen har skjedd gjennom faktureringsselskapet Strex, som eies av Telenor, Telia og Ice. Nkom pålegger derfor overtredelsesgebyr til Telenor, Telia og Ice for ulovlig overfakturering av anrop til 5-sifrede nummer. Telenor får et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner, Telia 450 000 kroner og Ice 150 000 kroner. Forskjellen i størrelsen på gebyrene er begrunnet etter antall transaksjoner som er overfakturert. Alle selskapene fikk varsel om vedtak for 16 uker siden, og alle selskapene har hatt mulighet til å komme med kommentarer til varselet. Nkom har valgt å opprettholde kravet i varselet. 


 
– Vi er glade for at den ulovlige praksisen er avsluttet. Vi vil likevel oppfordre mobilkunder til å følge med på fakturaen, som blant annet kan gjøres på «Min Side» hos mobilselskapet ditt. Det er også mulig å få mer informasjon om tjenestene man har brukt og kostnader som har påløpt ved å registrere seg hos Strex, sier Vollstad.