Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

nødvarsel.no er det en liten spørreundersøkelse som vi gjerne vil du svarer på. Det tar bare et minutt eller to. Gå til spørreundersøkelsen her

På forhånd tusen tusen takk for hjelpen!