Årsaken til at fasttelefoni i kobbernettet nå fases ut er at teknologien er utdatert, og at behovene for telefoni kan dekkes like godt over mobil- og fibernett. Når telefoni i kobbernettet avsluttes innen 31.12 i år, vil privatpersoner og virksomheter fortsatt kunne dekke sitt behov for taletjenester over andre teknologier.  

Direktør i Nkom, Pål Wien Espen er positive til teknologiutviklingen, og forteller at Nkom har vært tett på i prosessen for å sikre at kundene over hele Norge ivaretas av de nye løsningene.  

3 Direktør Pål Wien Espen, Nkom.jpg
Pål Wien Espen er direktør i Nkom


— De aller fleste kundene som hadde telefoni levert over kobbernettet er allerede flyttet over til ny teknologi. 15. desember skjer overføringen for de siste telefonikundene, og vi har fått forsikringer fra bransjen om at dette vil skje på en måte som i liten grad vil påvirke kundene.  

Her kan du lese våre ofte stilte spørsmål om endringene i kobbernettet

Dette er leveringsplikt 
Telenor er pliktig til å levere telefonitjeneste til alle i Norge. Dette kalles gjerne at de har leveringsplikt. Alle husstander som omfattes av leveringsplikten og har fasttelefoni/bredbåndstelefoni over kobberlinjen, skal få tilbud om en alternativ løsning dersom de mister tjenesten på grunn av kobberutfasingen

Bredbåndstjeneste opprettholdes

Espen understreker at myndighetene gjennom hele prosessen har vært tett på for å sikre tilgjengelighet.  

— Tilgangen til telefoni og internett er svært viktig for alle i Norge. Vi følger situasjonen nøye, og har bedt Telenor om å rapportere status på denne teknologiomleggingen underveis. Så langt har dette gått fint, og vi er trygge på at prosessen rundt endringene er, og har vært, god. 

Selv om også bredbåndstjenesten over kobber opphører for Telenors egne kunder, har Nkom gjennom det såkalte «kobbervedtaket» sørget for at konkurrenter fortsatt kan tilby bredbåndstjenester i det samme nettet. 

Dersom du er kunde på tradisjonell telefoni over kobbernettet og opplever problemer må du kontakte din leverandør av tjenesten. 

Dette er kobbervedtaket 
• Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) pålå Telenor å videreføre kobbernettet i en overgangsperiode frem til høsten 2025 
• Nkom har sørget for at Telenors konkurrenter fortsatt kan tilby bredbåndstjenester i kobbernettet. 
• Imidlertid kan du som kunde ikke kreve å få levert tjenester over kobbernettet, til tross for at Telenor i prinsippet skal opprettholde og vedlikeholde dette frem til høsten 2025