Nkom har publisert en oppdatert versjon av Finnsenderen. Endringen gjelder verktøyet som gir informasjon om tilgjengelige kanaler for trådløse mikrofoner. Ved å plassere markøren på ønsket posisjon, får du en liste med kanaler og frekvenser som er tilgjengelige til trådløse mikrofoner før og etter 1. november 2019.

Frekvensene 703–733 MHz og 758–788 MHz er nå tildelt mobilkommunikasjon og kan tas i bruk fra 1. november 2019. Disse frekvensene er fra samme tidspunkt ikke tillatt brukt til trådløse mikrofoner. Inntil videre tillater imidlertid Nkom bruk av frekvensene 738–753 MHz til trådløse mikrofoner, også etter 1. november 2019. Frekvensene er en del av det såkalte sentergapet i 700 MHz-båndet. Frekvensområdet markeres som "K-SDL" i Finnsenderen, og vil være en landsdekkende ressurs for trådløse mikrofoner. Frekvensene er planlagt brukt til mobilkommunikasjon, men Nkom har så langt ikke konkludert med når tildelingen vil skje. For mer informasjon, se Nkoms frekvenskompass og pågående høring om frekvenser til mobilkommunikasjon og 5G.

fribruksforskriften § 14 første ledd bokstav b har Nkom gitt tillatelse til bruk av trådløse mikrofoner som sekundærtjeneste med maksimal tillatt utstrålt effekt på 50 mW e.r.p. Nkom jobber for tiden med kartlegging av fremtidig bruk av trådløse mikrofoner. I mars 2019 publiserte Nkom en høring der vi ba om innspill for å kartlegge fremtidig behov og vilkår for frekvensressurser til trådløse mikrofoner. Resultat av høringen vil bli publisert i høst, og Nkom vil vurdere endringer i fribruksforskriften ved neste revisjon.

Spørsmål om frekvensløsningene kan rettes til senioringeniør Krzysztof Mazurkiewicz på e-post krm@nkom.no og telefon + 47 22 82 46 85 eller seksjonssjef Svend A. Toft på e-post sat@nkom.no og telefon + 47 22 82 46 23