Debattinnlegg først publisert på digi.no
Av fungerende avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom,  Kenneth Olsen   

Det er viktig at vi debatterer hvordan vi skal regulere markedet for elektronisk kommunikasjon til det beste for samfunnet. Nkom er midt i en analyse av konkurransen i bredbåndsmarkedene, og vi vil før sommeren legge frem funn og lytte til de innspillene vi vet kommer i høringsrunden. 

Fagsjef Kenneth Olsen
Kenneth Olsen er fungerende avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom


Arbeidet med å vurdere ny regulering av bredbåndsmarkedene er et omfattende arbeid der vi både må se på hvordan markedene skal avgrenses geografisk, men også vurdere hvilke bredbåndstjenester som konkurrerer mot hverandre, og dermed er i det samme produktmarkedet. Her følger Nkom tilsvarende prosedyre som øvrige regulatører i EØS. 

Privilegiet til interesseorganisasjoner som NBBL er at de entydig kan ta et standpunkt i komplekse saker. Det privilegiet har ikke vi som myndighet og regulatør. Det vil alltid være forhold som må balanseres mot hverandre. På den ene siden må vi legge til rette for fortsatt store investeringer i bredbåndsnettene, og på den andre siden sørge for at bredbåndskundene får valgmulighet når de skal velge leverandør av internettjenester. Forholdet mellom de to hensynene trekker likevel i retning av å legge økt vekt på valgmuligheter for forbrukerne. Både NBBL og IKT-Norge kan være trygge på at også den nye reguleringen vil forsøke å balansere disse to viktige hensynene på en god måte. 

Vi har oppfordret bransjen til å komme opp med kommersielle løsninger som øker tjenestekonkurransen til det beste for forbrukerne, og vi gjør det gjerne igjen. Vi registrerer at GlobalConnect i så måte har tatt et positivt initiativ for å oppnå tjenestekonkurranse i nettene slik de har i vårt nærmeste naboland Sverige. 

Det er riktig som NBBL påpeker at Nkom med ny ekomlov vil få et nytt verktøy for å kunne pålegge andre selskaper å åpne nettene, og dermed gi forbrukerne økt mulighet til selv å velge internettleverandør. Samtidig ser vi grunn til å understreke at det ikke vil fungere som en universalnøkkel for et generelt krav om åpning av fibernettene.