Eksisterende tillatelser utløper 31. desember 2019 og ny tillatelse er planlagt tildelt fra 1. januar 2020.

Samferdselsdepartementet har gitt Nkom i oppdrag å forberede tildeling av 450 MHz-båndet. Det er ICE Norge AS som har frekvenstillatelser i dette frekvensbåndet i dag. Den nye frekvenstillatelsen vil gi rett til én sammenhengende 2 x 5 MHz-blokk. Det er satt ulike vilkår for tildelingen av båndet. Blant annet skal innehaver sikre 30 prosent arealdekning med 450 MHz-båndet. Videre har Samferdselsdepartementet besluttet et samlet frekvenstak på 2 x 35 MHz for frekvensbånd til mobilkommunikasjon under 1 GHz. Frekvenstaket omfatter også 450 MHz-båndet.

Se hele utlysningen her.

Alle interesserte har mulighet til å søke om de ledige frekvensene. Søknader må være mottatt av Nkom innen fredag 26. april 2019 kl. 12.00.