Nkom er ansvarlig myndighet for å føre tilsyn med postmarkedet i Norge, og er derfor interessert i å høre om hvordan posttjenestene brukes av private og av virksomheter som avsendere og mottakere. Målet for undersøkelsen er å gi Nkom bedre innsikt og kunnskap om det norske postmarkedet, og resultatene skal blant annet brukes inn i arbeidet med vurderinger av behovet for leveringspliktige tjenester i Norge. 

Kantar Public/Norsk Gallup gjennomfører undersøkelsen for oss og sikrer konfidensiell behandling av alle svar. Vi håper alle som får tilsendt undersøkelsen svarer på denne, da den vil gi oss verdifull informasjon.