Pål Wien Espen, direktør i Nkom, er medlem av ekspertutvalget og sekretariatet ledes av spesialrådgiver i sikkerhetsavdelingen i Nkom, Irene Åmot. Her bidrar også underdirektør Hans Jørgen Enger fra Nkom sammen med Andreas Løhren i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD).

3 Direktør Pål Wien Espen, Nkom.jpg

– Hele samfunnet er avhengig av den digitale grunnmuren og den sikkerhetspolitiske situasjonen understreker hvor viktig det er å ha god kontroll med kritisk infrastruktur. Nkom har fått i oppdrag å lede sekretariatet og jeg er glad for at vi har ressurser i Nkom som er ønsket til en slik oppgave. Jeg er også glad for å kunne gi råd inn i arbeidet til ekspertutvalget basert på min kunnskap og erfaring, sier Espen,

Disse deltar i ekspertutvalget

  • Olav Lysne (leder). Direktør for Simula Metropolitan Center for Digital Eningeering (SimulaMet) og professor ved OsloMet.
  • Alexander Iversen. Sjefkonsulent for digital sikkerhet hos DNV.  
  • Anna Grinaker. Direktør for finansiell infrastruktur i Norges Bank.
  • Bente Hoff. Avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
  • Hanne Tangen Nilsen. Direktør for Sykehuspartner.
  • Hilde Walmestad. Leder for drift i nettselskapet Lede.
  • Kenneth Fjell. Professor ved NHH.
  • Toril Nag. Seniorparter i  HitechVision.
  • Pål Wien Espen. Direktør Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Les regjeringens pressemelding her