16. oktober 2023 ble det kjent at Kongen i statsråd besluttet å opprette et nytt departement, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Karianne O. Tung vil være statsråden for dette departementet.

Departementet opprettes fra 01.01.2024, og i tiden frem til det vil kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) ha to statsråder; kommunal- og distriktisminister Erling Sande og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung. Nkom er nå underlagt digitaliserings- og forvaltningsdepartementet med Karianne O. Tung som minister.

3 Direktør Pål Wien Espen, Nkom.jpg


—Vi går spennende tider i møte for å sikre en god offentlig forvaltning av digitalisering og teknologiutviklingen. Vi i Nkom ønsker å gratulere Karianne O. Tung som ny statsråd, og ser frem til et godt samarbeid, sier direktør i Nkom, Pål Wien Espen.