Overgangsperiode avsluttes

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innførte digitale søknader om PMR-radio, (Profesjonell/Privat Mobil Radio)/Walkie Talkie via Altinn for få år siden. Nkom varslet i informasjonsskriv datert 23. januar 2020 at det i en overgangsperiode var mulig å sende inn søknader også per brev eller e-post.

Denne overgangsperioden avsluttes nå og alle nye søknader, endringer og oppsigelser skal fra 1. juni håndteres via Altinn.

Raskere søknadsprosess gjennom Altinn

Nkom har krav og rutiner for å kvalitetssikre søknadsprosessen. Ved å følge rutinene i Altinn vil saksbehandlingen gå raskere, uten unødvendig ekstra kommunikasjon mellom Nkom og søker/forhandler.

Kun søknader via Altinn fra 1. juni

Fra og med 1. juni vil søknader, endringer og oppsigelser som kommer inn via søknadsskjema/e-post bli returnert, og søker vil bli bedt om å sende inn søknad, endring og oppsigelse via Altinn.