Foreslår felles lader med USB-C standardport

Forslaget fra EU-kommisjonen om endringer i radioutstyrsdirektivet innebærer at ladeporten og ladeteknologien blir harmonisert. USB-C blir standardporten for alle smarttelefoner, nettbrett, kameraer, hodetelefoner, bærbare høyttalere og håndholdte videospillkonsoller.

Kommisjonen foreslår også at ladere ikke lengre skal selges sammen med mobiltelefon eller andre produkter. Dette vil være en fordel for forbrukerne og redusere miljøavtrykket knyttet til produksjon og avfall, og dermed støtte de miljøvennlige og digitale løsningene som EU jobber med på flere områder.

Det fremgår av pressemeldingen fra EU-kommisjonen, at det å redusere produksjon og avfall av nye ladere anslås til å redusere mengden elektronisk avfall med nesten tusen tonn årlig.

Nkom følger opp i Norge

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) følger opp prosessen med ny regulering fra norsk side gjennom deltakelse i RED EG, som er EU-kommisjonens ekspertgruppe knyttet til radioutstyrsdirektivet

– Dette er et miljøvennlig tiltak som vi i Nkom ønsker velkommen. Det er både nyttig og økonomisk for brukerne, og kan redusere mengden elektronisk avfall med nærmere tusen tonn årlig, sier seksjonssjef Tor Bringsverd i Nkom.

Forslag til revidert radioutstyrsdirektiv må nå behandles og vedtas av Europaparlamentet og Rådet. Kravene vil rette seg mot produsenter av utstyr, og det er lagt opp til at kravene skal gjelde fra 24 måneder etter at reglene er vedtatt i EU.

Full interoperabilitet nødvendig for å nå målet

For å nå målet om en felles lader, er det nødvendig med full interoperabilitet på begge sider av kabelen, det vil si både den elektroniske enheten og den eksterne strømforsyningen. Interoperabiliteten i selve enheten vil bli oppnådd med forslaget fra EU. Interoperabiliteten til selve laderen vil bli behandlet ved gjennomgang av Kommisjonens økodesignforordning. EU varsler at dette vil skje senere i år.

Bakgrunn i bærekraft og hensyn til miljøet

Historisk sett har mobiltelefoner og andre små elektroniske bærbare enheter kun vært kompatible med spesifikke ladere. Dette har skapt ulemper for forbrukerne og for miljøet gjennom en unødvendig stor mengde elektronisk avfall.

En avtale mellom EU-kommisjonen og de store mobiltelefonprodusentene fra 2009 har bidratt til å redusere antallet ladeløsninger på markedet. Man har imidlertid ikke kommet helt i mål og Kommisjonen har gjennom en utredning sett på mulige løsninger for å sette krav til en felles ladeløsning. EU-kommisjonen legger nå frem forslag til en forbedret regulering.