Tilgang til sonenøkler

PostNord AS anmodet i juli 2020 Nkom om bistand til å få tilgang til sonenøkler som Posten Norge AS administrerer. I samarbeid med gårdeiere og postkasseeiere disponerer Posten Norge AS i dag sonenøkler som gir tilgang til levering av post i flerbolighus, til inngangsdører og postkasseanlegg.

Etablere et felles sonenøkkelsystem

– En forutsetning for konkurranse i postmarkedet er at posttilbydere gis likeverdige rammebetingelser. Nkom har derfor besluttet å pålegge Posten Norge AS å gi PostNord AS tilgang til sonenøkler som de i dag administrerer, sier avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger i Konkurranseavdelingen i Nkom.

– Vi pålegger også partene å utvikle og etablere et felles sonenøkkelsystem senest innen utgangen av 2021. Det gjelder alt fra administrasjon, kostnadsfordeling og øvrige forpliktelser knyttet til etablering og forvaltning av et felles sonenøkkelsystem, sier Enger.

Vedtaket innebærer at Posten Norge og PostNord må samarbeide godt for å oppfylle en rekke forpliktelser i vedtaket, og her vil god forvaltning og drift, samt rutiner for sikker bruk av sonenøklene stå sentralt.