— Vi er veldig glade for initiativet fra Økokrim og etableringen av bedragerienheten. Vi tror at dette kan være et verdifullt bidrag for å forebygge at svindel skjer. Vi håper det også vil gjøre det enklere å anmelde og oppklare hendelser, sier fungerende direktør i Nkom, Marianne Øhrn Johannessen.  

MarianneO.Johannessen-11 (1).jpg
Marianne Øhrn Johannessen, fungerende direktør i Nkom

Økende samfunnsproblem

Spoofing, Wangiri, Phishing og Smishing og annen ekomsvindel er et økende samfunnsproblem. Det finnes i dag ikke en samlet oversikt over hvor mange mennesker som blir utsatt for svindel, eller hvor store verdier som går tapt.  

— Foruten den enkeltes tap som kan være fra noen få kroner til hundretusener, så gjør svindeltrykket noe med den tilliten befolkningen har til elektronisk kommunikasjon. Forebygging, tekniske tiltak og etterforskning er viktige elementer for å opprettholde tilliten, uttaler Øhrn Johannessen. 

Ved opprettelsen av en bedragerienhet i Økokrim, vil Norge få et kompetansemiljø på området som kan spille positivt inn mot hele ekomsektoren samt å etablere Norge i det internasjonale samarbeidet.  

—Nkom og Økokrim har sammenfallende interesser i å øke befolkningens trygghet i det digitale rommet. Nkom ser med spenning på etableringen av bedragerienheten.