Ellen Høstmark Bustø er ansatt i en nyopprettet stilling i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), hvor hun får ansvaret for å etablere og lede en ny enhet for kommunikasjon. Her skal hun blant annet videreutvikle Nkoms samfunnsposisjon og -stemme, og bidra i gjennomføringen av Nkoms nye strategi.

Lang erfaring innen kommunikasjonsfaget

Høstmark Bustø jobber i dag som Head of Knowledge Management and Internal Communication i Flyktninghjelpen, der hun utvikler og forbedrer kommunikasjon på tvers av regioner, land, nivåer, plattformer og kanaler. Hun har tidligere vært kommunikasjonsdirektør i Vestfold fylkeskommune, og har også erfaring som konsulent i kommunikasjonsbransjen, hvor hun har jobbet med markedsføring, merkevarebygging og strategisk kommunikasjon for kunder i privat og offentlig sektor. 

Gleder seg til å bygge et sterkt kommunikasjonsteam

Ellen gleder seg til å ta fatt på nye oppgaver, og bygge et sterkt kommunikasjonsteam for Nkom. Snart lyses det ut to stillinger til kommunikasjonsavdelingen.

–  Med meg i jobben har en overbevisning om at åpen, aktiv og tydelig kommunikasjon og god dialog med sentrale målgrupper er nøkkel for å lykkes for å nå mål, øke synlighet og bygge positivt omdømme. Nkoms samfunnsoppdrag motiverer meg som er opptatt av digitalisering og samfunnsutvikling. Med vår store og økende avhengighet av elektronisk infrastruktur er Nkoms samfunnsoppdrag stadig viktigere, sier den nytilsatte kommunikasjonsdirektøren i Nkom.

Grundig rekrutteringsprosess

Etter en god og grundig rekrutteringsprosess, er direktør Pål Wien Espen svært glad for å få Ellen Høstmark Bustø på laget.

–  Med Ellen får vi en erfaren, engasjert og dyktig medarbeider som vil løfte oss kommunikasjonsmessig og hjelpe oss i gjennomføringen av strategien. Det er store oppgaver og forventninger som påligger vår nye kommunikasjonsdirektør, sier direktør Pål Wien Espen.

Kontaktinformasjon til Ellen Høstmark Bustø:
e-post: ellenbusto@gmail.com, mobil:  92 05 98 74