Thune ble først ansatt i Nkom i september 2022 og har siden 1.1.23 fungert som kommunikasjonsdirektør. Hun tiltrådte stillingen 21. november.

Bred kommunikasjonserfaring

Thune er utdannet journalist, og kom fra stillingen som Nordic PR-Manager i Fortum-konsernet og før det, som PR-ansvarlig i NorgesEnergi. Hun har også tidligere jobbet i NSB og i Kunnskapsforlaget Aschehoug og Gyldendal.

– Jeg ser frem til å jobbe videre med Nkoms kommunikasjonsarbeid, sier Thune. Særlig vil jeg legge vekt på hvordan vi strategisk og operativt kan løfte frem det viktige arbeidet som gjøres i vår sektor. Målet må være å bidra til økt tillit til digitale tjenester samtidig som vi bruker data og innsikt for å fremme viktige samfunnsdiskusjoner.

I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har Thune ansvar for et kommunikasjonsteam på fire, bestående av kommunikasjonsrådgivere, samfunnskontakt og digital markedsfører.

– Svært fornøyd med rekrutteringen

Etter en god og grundig rekrutteringsprosess er direktør Pål Wien Espen svært fornøyd med at Thune ble valgt.

– Vi kjenner hennes kapasitet og vet av vi får en erfaren, engasjert og dyktig medarbeider som vil løfte vårt strategiske kommunikasjonsarbeid ytterligere. Thune har vist til svært gode resultater det siste året. Vi har i større grad enn tidligere maktet å være relevante i budskapene våre, og dermed økt kjennskapen og kunnskapen til flere viktige saker i vår sektor. Vi er sikre på at vi har fått den beste kandidaten til å lede Nkoms kommunikasjonsarbeid videre, sier Espen.

Kontaktinformasjon til Rita Lund Thune
e-post: rlt@nkom.no, mobil: 911 06 466.