Egde og Norkart er valgte leverandører

- Utviklingen av Ekomportalen vekket interesse i markedet hos mange dyktige leverandører av denne type tjenester. Anbudskonkurransen ble publisert i april, og vi fikk inn fire kvalifiserte tilbud, forteller teknologidirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Nkom har nylig signert kontrakt med leverandørene Egde og Norkart, og forventer at første versjon av Ekomportalen er ferdig utviklet og kan lanseres i løpet av første kvartal 2021.

- Egde og Norkart ble valgt fordi de presenterte en god løsning for utvikling i samarbeid med Nkom og bransjeaktører. De har relevant erfaring og tilbyr en effektiv utvikling av en sikker portal som ivaretar brukernes behov på en god måte, sier Heimdal.

Om kontrakten

Kontrakten omfatter implementering, utvikling, drift og vedlikehold av den offentlige sentrale informasjonstjenesten Ekomportalen.

Formålet er å etablere en offentlig sentral nettbasert informasjonstjeneste med informasjon om passiv infrastruktur som er egnet for fremføring av bredbånd i valgt område. Portalen skal også inneholde informasjon om planlagte og pågående gravearbeider. I tillegg vil portalen gi mulighet for at ekomnetteiere kan synliggjøre sine fibertjenester og overføringskapasitet, noe som kan stimulere til økt konkurranse i dette markedet.

Utviklingsfase i dialog med brukere

- Parallelt med utviklingen av Ekomportalen kommer vi til å gå i dialog med både infrastruktureiere som er pliktig å levere inn informasjon til portalen, og dessuten bredbåndsutbyggere som er brukere av løsningen. Det er viktig for oss at vi i fellesskap bidrar til at portalen inneholder relevante og etterspurte opplysninger, gir en god brukeropplevelse og er nyttig for bredbåndsutbyggere, presiserer Heimdal.

- Den første versjonen av Ekomportalen som lanseres neste år vil være utviklet for å tilfredsstille lovkrav i henhold til bredbåndsutbyggingsloven. Men på sikt ser vi et spennende potensial for også å videreutvikle løsningen slik at den skaper enda mer verdi for ekombransjen og samfunnet for øvrig, sier teknologidirektøren i Nkom.

Om Ekomportalen

Ekomportalen er beskrevet i den nye bredbåndsutbyggingsloven som trådte i kraft 1. juli. Den nettbaserte kartportalen og et nettsted med supplerende informasjon skal tilrettelegge for økt utbygging av høyhastighets bredbånd.

I tillegg til de lovpålagte kravene i Bredbåndsutbyggingsloven, vil det i Ekomportalen også etableres en mulighet for ekomnetteiere til å synliggjøre overføringskapasitet de kan tilby til andre bredbåndstilbydere.