Jammetest 2022 arrangeres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i samarbeid med Statens vegvesen og Forsvarets forskningsinstitutt.

Invitasjon på norsk
Invitation in English

Andøya med gunstige forhold

Andøya i Vesterålen har meget gunstige testforhold mellom høye fjell. Dette avgrenser signalutbredelsen til de utsendte jammesignalene på en utmerket måte, og sikrer minimale forstyrrelser for de som bruker GNSS og navigasjonssystemer.

–  Årets test er en oppfølging av Testfest som ble gjennomført i Skibotn i september i 2021, i regi av Statens vegvesen. I år er det vi i Nkom som har regien, forteller Nicolai Gerrard.

Meld din interesse for testing nå

– Vi ønsker allerede nå tilbakemelding fra aktører som ønsker å delta med sine produkter og utstyr for testing. Det gjelder også de som er interesserte i å nyttiggjøre seg erfaringer av testene på andre måter, sier Gerrard.

Det er viktig for utformingen av programmet at testaktørene som ønsker å delta melder sin interesse, gjerne før utgangen av april.

Kontakt

Kontakt for påmelding og all praktisk informasjon:

Heidi Andreassen
E-post: heidi@testnor.com
Mobil: +47 41 65 03 58

Testnor bidrar med praktisk gjennomføring.

Kontakt i Nkom, senioringeniør Nicolai Gerrard
E-post: nge@nkom.no
Mobil: +47 90 70 87 72
 

Nkom følger opp med invitasjon, program og påmelding før sommeren.