Lanseringsarrangement 1. september kl. 10

– Vi ønsker å gjøre mange kjent med Ekomportalen, mulighetene den gir og ikke minst hva loven krever av informasjon som skal legges inn, sier direktør Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). – Mange er etter bredbåndsutbyggingsloven pålagt å bidra med viktig informasjon i portalen, presiserer Espen.

Under lanseringen presenteres muligheter og formålet med Ekomportalen. Vi har også invitert representanter fra ulike brukergrupper, som vil dele sine erfaringer så langt, og hvilke forventinger de har til portalen. 

Den tekniske løsningen er klar. Nå er det opp til aktørene å fylle Ekomportalen med de opplysningene som loven pålegger. Loven retter seg mot en rekke aktører, eksempelvis virksomheter innen kraftbransjen, ekombransjen, kommunal og fylkeskommunal sektor og samferdsel. Både maskin-til-maskin-integrasjon (API), opplasting av filer og manuell registrering er metoder som støttes for å legge inn informasjon.

Følg lanseringsarrangementet her, onsdag 1. september kl.10.00:Lansering av Ekomportalen on Livestream

 • Statssekretær Paul Chaffey deltar på vegne av distrikts- og digitaliseringsministeren
 • Direktør Pål Wien Espen og avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal informerer om portalen.
 • Aktuelle brukere av portalen deler erfaringer og forventninger:
  Øyvind Husby, administrerende direktør for IKT-Norge
  Jørn Slåtten, leder for Fiberforeningen
  Aud Hove, fylkesvaraordfører i Innlandet fylkeskommune
  Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier
 • Arrangementet ledes av seksjonssjef Camilla Broch Pedersen
 • Åpent for spørsmål fra media og deltakere etter presentasjoner

Legg gjerne arrangementet også inn i din kalender. 
Kalenderoppføring

Spørsmål

Ønsker du å stille spørsmål i møtet, så kan du delta på Teams.

Send e-post til rmh@nkom.no, så svarer vi med en lenke.

Andre spørsmål fra media rettes til pressekontakt Ragna Marie Henden.
E-post: rmh@nkom.no
Mobil: 91 88 88 29

Ekomportalen.nkom.no

I Ekomportalen samles informasjon i elektronisk format om eksisterende fysisk infrastruktur egnet til framføring av bredbånd, supplert med kontaktinformasjon til eier av infrastrukturen som registreres. Det samme gjelder for søknadspliktige bygge- og anleggsarbeid.

Brukere av Ekomportalen får ikke oversikt over infrastruktur direkte, men mottar kontaktinformasjon til eiere av infrastruktur i det etterspurte området.

Her kan du logge deg inn i Ekomportalen

Bærekraftige gevinster av portalen

Målet med portalen er å sørge for økt utbygging av bredbånd ved å senke kostnadene knyttet til fremføring. Bedre utnyttelse av infrastruktur og samordning av bygge- og anleggsarbeid vil også gi gevinster i forhold til bærekraft, og reduserer ulempene ved utbygging for lokalmiljøet.

– Gjennom Ekomportalen tilrettelegger vi blant annet for bedre koordinerte graveprosjekter, og dermed også reduserte graveskader og ulempene som graving medfører, sier direktør Espen i Nkom.

Bredbåndsutbyggingsloven

Bredbåndsutbyggingsloven skal bidra til kostnadseffektiv etablering av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. Loven, med unntak av kapittel 6, trådte i kraft 1. juli 2020 og skal sikre tilgang til og informasjon om passiv fysisk infrastruktur og bygge- og anleggsarbeider.

I bredbåndsutbyggingslovens kapittel 6, som trer i kraft på et senere tidspunkt, beskrives Ekomportalen som skal gi følgende informasjon (i loven kalt sentral informasjonstjeneste):

 • oversikt over eiere av eksisterende fysisk infrastruktur som er egnet til fremføring av høyhastighetsnett
 • informasjon om planlagte og pågående bygge- og anleggsarbeider
 • informasjon om søknads- og tillatelsesprosedyrer for bygge- og anleggsarbeider ved utbygging av høyhastighetsnett

Mer informasjon om bredbåndsutbyggingsloven finner du her

Film om lanseringen